2018-10-18

ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ တည်ဆောက်မှုကို ပြုပြင်၍ ပြောင်းလဲမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၂၀၀၅ နဲ့ ၂၀၀၆ ခု နှစ် မှာ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ တည်ဆောက်မှု ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာက ၂,၆၀၀ ထက် ထက် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် (Nihard Section) ရှုရိမ် စီ စီ စီမံက် ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ အဓိပ္ပာယ်(HRC64± ၂) နဲ့ အမှုဆောင်ရှင် ဘဝ အတွက် တင် ထားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံက တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဥယျာဉ်ကို တည်ဆောက်ထားတဲ့ အပိုင်းအပိုင်းများ ရောက်လာပါတယ်။ ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊