ကိုယ်တို့အကြောင်း

Shenyang Gongda Heavy Equipment Manufacturing Co., Ltd., ၂၀၀၃ ခု နှစ် တွင် အတည်ပြု ထားခဲ့သော အမြင့် ပြုပြင် ပြုလုပ်သူနှင့် အရေးကြီးသော လေးခရီးကို ပြုလုပ်သူ၏ ပြုပြင်ပ် ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ ရုပ်ပုံများအများက အလွန်အကျွံက် မြင့်သော ခေဖျက်ဆီးခြင်း၊ ကြေးဝါ၊ အထီးကျန်သော အခွင့်များ၊ သံပရိတ်များ၊ သံကိုးကွယ်သော သံကိုလည်း၊ ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာလတယ္ ကွန်ပျူတာ MPS ၊ MLS ပုံစံ များ နှင့် သူတို့အတွက် ပျော်မွေ့သော အပိုင်းများ၊ ၊ ဒီဇင်ဘာလ ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၄၀ ၊ ကွန်ပျူတာရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုက ဒေသနှစ် ၂၀,၀၀၀ မီက ဒေသက္ကေတယ္ သန့်ရှင်းခြင်း / ချမ်းသာခြင်း နှင့် ပြုပြင်မှု ကုသည် ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာလ မှာ ပဲ ၊ ဥပမာ ၊ ERP မနွယ်မှု စနစ် ရှိပါတယ်။ မှန် ပါသည် ၊ ဥပမာ ၊ Shenyang Gongda Heavy Industry Co. Ltd., ရှေ နန် ၃၃,၃၃၀၀ က ကုမ္ပဏီ ဒေသကို တည်ဆောက်ထားသော လာ ဇန်န် ဂျင်ဟို အီ ဂျင် မြို့မှာ ရှိပါသည်။ ၂၂၀၂လ္လင်တွင် ဂျာမန် မဟုတ် ဘူး ၊ Shenyang Gongda က ဤ စီမံက် ဒါပေမဲ့ မိသားစု ဝင် တွေ ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်ပါ – Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd., Shanxi New Oriental Co., Ltd., Changchun Power Generation Equipment Co., Ltd., ရဲစ် Ltd., Dalian Meishitong Co., Ltd. (Taiwan- အမင်္ဂလာ), မြေပုံ: IHI Co., Ltd., ဒုတိယ ၊ ဥပမာ ၊

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

သတင်း

ဥပမာ ၊

ချောင်းက် ဒါပေမဲ့ အခက်အခွင့်ကို လျှော့ချနိုင်တယ်။ ဥပမာ ၊


ဥပမာ ၊

ဥပမာ ၊


ဥပမာ ၊

ဒီဇင်ဘာ ဝ ပြောင်းလဲမှုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အလွန်အကျွံအပိုင်းများ၊


ဥပမာ ၊

အလျင်အမြန် လုပ်ကိုင်ထားသော အနွယ်နဲ့ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယ ၊


ဥပမာ ၊

ဒီဇင်ဘာလ မှာ ပြောင်းလဲ သွား ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၊ ကောင်းသော လုပ်ငန်း ကို ရှာဖွေ ခြင်း က နည်း နည်း ဖြင့် အောင်မြင် မှု ထက် ပို ၍ ပို ၍ ၊


ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ တည်ဆောက်မှုကို ပြုပြင်၍ ပြောင်းလဲမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၂၀၀၅ နဲ့ ၂၀၀၆ ခု နှစ် မှာ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ တည်ဆောက်မှု ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာက ၂,၆၀၀ ထက် ထက် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် (Nihard Section) ရှုရိမ် စီ စီ စီမံက် ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ အဓိပ္ပာယ်(HRC64± ၂) နဲ့ အမှုဆောင်ရှင် ဘဝ အတွက် တင် ထားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံက တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဥယျာဉ်ကို တည်ဆောက်ထားတဲ့ အပိုင်းအပိုင်းများ ရောက်လာပါတယ်။ ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊


ဂုဏ် တင် မှု ၊

ဒါပေမဲ့ မိသားစု ၊ အစော ပိုင်း အတွင်း ၊


ဥပမာ ၊

Cement Mill အတွက် Grinding Roller Segment Cement Mill for Grinding Roller Segment (Cement Mill) ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်က္ကေတတယ္


ထပ်မံကြည့်ရှုရန်