2022-06-24

Wat ass d'Rasch fir d'Rast vun der Wear-resistant Plate vun der Schrëfter

D'Afreep vun der Schreer-Plate ass einfach oksidizeert, an de Interface ass oksidizeert fir d' Verbindend vun der Interface weiten. An fir de Frasheer weeg Plate, dien äus de Qualitéit vun der Platt hat äus äus äus äus äusch äusch äusge Schlaft